potrebujete sodni prevod?

Sodni prevodi, tolmačenje: PSD d.o.o. Šmartinska ceta 130, Ljubljana PSD vam nudi ugodne cene sodnih prevodov!

Pogoji uporabe storitve prevodi 24/7 T

1 Zagotovitev prevoda v 24, 48 ali 72 urah (24/7 T)

1.1 Skupina PSD (v nadaljnjem besedilu: PSD) zagotavlja pravočasno izvedbo storitev pod pogoji, ki so objavljeni na spletni strani
(Splošni pogoji poslovanja in Pogoji uporabe storitve 24/7 T).
Naročila sprejemamo med uradnimi urami PSD (o uradnih urah se pozanimajte na spletni strani ali neposredno pri nas).
Naročilo in plačilo prevoda prek storitve 24/7 T zagotavljata pravočasno dostavo prevoda na vaš e-poštni naslov.
O drugih načinih dostave storitev se morate posebej dogovoriti s PSD, in če so ti mogoči, se tudi opravijo
(na primer prek hitre pošte ali kurirja, pri čemer stroške poravna stranka).

1.2 Če PSD ne dostavi storitve do dogovorjene ure, je stranka upravičena do vračila zneska plačila.
Denar se stranki vrne pod pogoji, ki so opisani v točkah 4.1, 4.2 in 6.

1.3 Dnevno zagotavljamo prevod treh strani (1500 znakov brez presledkov/ena stran) ali 750 besed.

1.4 Obvestilo v eni uri: PSD se zavezuje, da bo po prejetju obvestila o plačilu takoj,
vendar najpozneje v eni uri, obvestil stranko o začetku projekta.
Najpozneje v dveh urah pa PSD resnično začne izvedbo projekta.

1.5 Dolžnost stranke: Če stranka od PSD ne prejme potrditve o prejetju plačila v eni uri,
je dolžna stopiti v stik z eno od pisarn PSD, ki bo glede na časovni pas lahko sprejela obvestilo stranke.
Seznam razpoložljivih pisarn glede na različne časovne pasove je v točki 2.5.

1.6 Med delovanjem pisarn PSD zagotavlja takojšnjo obdelavo podatkov stranke, ki je naročila storitev 24/7 T.
Zunaj časov delovanja pisarn, navedenih na seznamu razpoložljivih pisarn,

PSD ne odgovarja za morebitne zamude pri izdelavi projekta.

2 Preklic naročila

2.1 Naročilo 24/7 T se lahko prekliče.

2.2 Tako kot pri preklicih naročila, navedenih v Splošnih pogojih poslovanja, se zaračunajo dejansko število prevedenih strani do trenutka preklica
in morebitni stroški obdelave naročila (oglejte si točko 2.3 o manipulativnih stroških obdelave naročila).

2.3 Preostanek plačila, razen manipulativnih stroškov obdelave naročila,
ki se gibljejo od 20 do 50 EUR ali tudi
od 100 do največ 500 EUR, (pri naročilih z vrednostjo nad 2000 EUR), se stranki vrne.
Točno višino manipulativnega stroška opredeli PSD in o tem obvesti stranko v največ osmih (8) delovnih dneh.
Pri zahtevnejših preklicih ima PSD pravico podaljšati rok za preklic naročila in obvestilo strankam.

Nekaj primerov manipulativnih stroškov: vsa opravljena dela do trenutka preklica; ura dela
(prva ura je nedeljiva, potem pa se obračunajo 15-minutni intervali); pogovori s stranko (obračun na 15 minut);
priprava ponudbe, prevoda, slovarjev itn. (oglejte si točko 2.7); drugi manipulativni stroški.

2.4 Pri preklicu naročila upoštevamo časovni pas,
v katerem je stranka naročila storitev pri PSD, torej tudi delovne ure pisarn PSD.

2.5 Več o delovnih urah pisarn PSD najdete na naslednji povezavi.

2.6 Preklic naročila se lahko zgodi ob zadnji prevedeni besedi, ki je bila v trenutku preklica prevedena,
zato se vsa prevedena besedila zaračunajo po vnaprej dogovorjeni ceni z morebitnimi pribitki zaradi obdelave preklica naročila.
Preostala preplačana sredstva, če ta obstajajo, se vrnejo stranki.

2.7 K morebitnemu pribitku preklica plačila spada tudi povišanje dogovorjene cene prevoda do največ
50 %, in sicer zaradi stroška, ki je nastal ob pripravi za prevod, morebitni izdelavi slovarjev,
pri raziskovalnem delu itn. Točno višino pribitka ali povišanja dogovorjene cene prevoda ob preklicu naročila opredeli PSD.

3 Upravičena reklamacija

3.1 Pod upravičeno reklamacijo spada naročilo nad 50 EUR. Od tega zneska naprej se posebej preverja vsaka posamezna reklamacija,
in sicer: stranka mora dokazati, da je prevod napačen (prenesen napačen pomen iz izvirnika v prevod; napaka P 01),
čeprav je na začetku zagotovila ustrezen slovar in gradivo oziroma nakazala na spletno stran ali dokumente na medmrežju,
kjer lahko prevajalec najde terminologijo, ki bi jo moral uporabiti.

4 Vračilo plačila

4.1 Vračilo celotnega plačanega zneska ali delno vračilo se opravi tako, da se stranki dogovorjena sredstva vrnejo
na račun PayPal, TRR (sredstva na TRR se vrnejo, če samodejno vračilo na kreditno kartico
ali kartico, s katere je stranka opravila plačilo, ni mogoče) ali kreditno kartico
(če takšna možnost obstaja). Če so stroški vračila stranki višji od manipulativnih stroškov,
ki jih PSD zadrži ob morebitnem vračilu denarja, se vračilo ne opravi.

4.2 Stranka je upravičena do celotnega vračila plačila, če je izvajalec napačno prenesel pomen iz izvirnika besedila
(točka 3.1), in sicer v največ trikratnem roku, kot je bil rok za dostavo samega prevoda, tj.
od dneva ali ure, ko se je stranka pritožila, ali če je stranka že pred naročilom navedla,
da želi 100-odstotno jamstvo kakovosti, in je za to tudi ustrezno plačala.

4.3 Dobropis

Stranka lahko izkoristi tudi vračilo plačila v obliki dobropisa, ki ga lahko uporabi pri poznejšem naročilu. Veljavnost dobropisa je 12 mesecev.

5 Varnost pri plačilIH

5.1 Plačilo za storitev 24/7 T se lahko opravi prek plačilnih kartic. O drugih načinih plačila se pozanimajte na spletni strani ali neposredno pri PSD.

5.2 Plačila s plačilnimi karticami se opravijo prek sistema SUMUP – delite povezavo s svojimi strankami prek WhatsAppa, Facebooka,
e-pošte ali po SMS-u in prejmite plačilo v samo nekaj minutah.

5.3 PSD ne odgovarja za morebitno zlorabo pri plačilih.

Pogoji za uveljavljanje 100-odstotnega jamstva na zadovoljstvo

1 Pogoji za upoštevanje jamstva in njegova veljavnost

1.1 Stoodstotno jamstvo na zadovoljstvo se upošteva samo ob naročilu celovite storitve
(prevod, preverjanje, revizija, redakcija, lektura, končni pregled),
in sicer ob upoštevanju Splošnih pogojev sodelovanja
in navodil PSD za izvedbo projekta
(npr. posredovanje dodatnega gradiva, slovarja strokovnih besed idr.).

6 Brezpogojno vračilo plačila

6.1 Ob upoštevanju pogojev PSD za pridobitev 100-odstotnega jamstva na zadovoljstvo je pri naročilu in plačilu storitve
24/7 T stranka upravičena do 100-odstotnega vračila denarja v primeru, ki ga opisuje točka 4.2, in ob zamudi
PSD pri izvedbi storitve, razen če na dostavo prevoda vplivajo zunanji dejavniki ali višja sila,
zlasti prekinitev delovanja interneta, bolezen in drugi pogoji, ki vplivajo na pojav višje sile.

6.2 V vseh ostalih primerih PSD zadrži višino zneska manipulativnih stroškov, omenjenih v točki 2.3 Pogojev 24/7 T.

Ljubljana, 1. 1. 2020

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Scroll to Top