SODNI TOLMAČ ZA HRVAŠKI JEZIK

Zapriseženi sodni tolmač za hrvaški jezik

je tolmač, ki prevede besedilo iz slovenščine v hrvaščino ali iz hrvaščine v slovenščino. Zaprisežen je lahko na sodišču v Sloveniji ali na Hrvaškem. V posebnih okoliščinah, ko je za dokumente treba pridobiti tudi Apostille ali druge žige, s katerimi se dodatno dokazuje istovetnost ali pristnost listin, je nasvet našega sodnega tolmača za hrvaški jezik, naj bo prevod opravljen v državi, kjer je tolmač zaprisežen, ali v matični državi, in ne v tujini. Tolmač za hrvaški jezik bo opravil sodne prevode različnih listin, kot so:

 • potni list,
 • vozniško dovoljenje,
 • certifikat,
 • odločba – odpust iz državljanstva,          
 • spričevalo,
 • diploma,
 • izpisek iz poročne matične knjige,
 • izpisek iz rojstne matične knjige,
 • pooblastilo,
 • Apostille,
 • izjava,
 • soglasje,
 • zagotovilo,
 • medicinsko poročilo,
 • potrdilo.

Primeri potrdil: 

 • iz kazenske evidence,
 • o vozniškem dovoljenju,
 • od sklada za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
 • o državljanstvu,
 • o prebivališču,
 • o zakonskem stanu,
 • o delovnem mestu,
 • o ustvarjenih dohodkih,
 • o študentskem statusu.

Hrvaščina

 

Hrvaščina je južnoslovanski jezik, ki ga uporabljajo predvsem Hrvati. Sestavljajo ga tri narečja: štokavsko, kajkavsko in čakavsko. Standardna hrvaščina temelji na novoštokavskem ijekavskem narečju zahodne vrste z vplivi ostalih dveh narečij, zlasti v besedišču. Jezikoslovci trdijo, da hrvaščina ni ločen jezik, ampak standardna različica enega policentričnega standardnega srbohrvaškega jezika (povzeto po Wikipediji).

Položaj in vloga sodnega tolmača v Sloveniji

Tolmači imajo tako kot sodni izvedenci in sodni cenilci, ki jih imenuje ministrstvo za pravosodje, skladno s slovensko zakonodajo zagotovljen poseben status. Imenuje jih minister za pravosodje po splošnem upravnem postopku, urejenem v pravilniku o sodnih tolmačih, skladno z zakonom o sodiščih. Glede na primernost kandidata minister izda odločbo o imenovanju za tolmača ali o zavrnitvi, v izreku katere je naveden tudi jezik, za katerega je tolmač imenovan ali zavrnjen. Imenovanje tolmača je objavljeno v uradnem listu, tolmača pa se po imenovanju vpiše v imenik tolmačev, ki ga skladno z določili zakona vodi ministrstvo za pravosodje.

 
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Banner psd tolmačenje prevodi
Sistem vodenja kakovosti ISO 9001
Sistem vodenja kakovosti ISO 9001
Scroll to Top