TOLMAČENJE

Tolmačenje ali ustno prevajanje

Tolmačenje ali ustno prevajanje je še posebej zahtevna oblika prevajanja, pri katerem mora biti prevajalec ustrezno strokovno in praktično izobražen. V osnovi ločimo:

– simultano tolmačenje (sočasno z govorcem);
– konsekutivno tolmačenje (s kratko prekinitvijo med govorcem in prevajalcem).

Tolmačenje potrebujemo ob različnih priložnostih in za različne vsebine. Najpogostejši obliki sta konferenčno in sodno tolmačenje.

Konferenčno tolmačenje

Konferenčno tolmačenje se opravlja na konferencah, okroglih mizah in poslovnih prireditvah, kjer sodeluje večje število udeležencev. Opravljamo lahko simultano tolmačenje, konsekutivno tolmačenje ali kombinacijo obojega.

Simultano tolmačenje je primerno za daljše prireditve z večjim številom udeležencev in jezikov.

Konsekutivno tolmačenje trajanje dogodka močno podaljša, saj se mora najprej zvrstiti izvirni jezik in zatem še prevod v ciljnem jeziku. Običajno se uporablja na manjših sestankih in srečanjih, na primer na sodiščih, poslovnih srečanjih, pri prevajanju pogodbenih določil, družinskih pravnih zadevah ipd.

Sodno tolmačenje

Sodni tolmači so strokovnjaki, imenovani za tolmačenje sodnih postopkov. Z objavo v uradnem listu jih imenuje minister za pravosodje. Tam je opredeljen tudi jezik, za katerega je tolmač imenovan.

V PSD zagotavljamo sodno tolmačenje za vse južnoslovanske jezike (hrvaščina, srbščina, bosanščina in makedonščina).

Tolmačenje in sodni prevodi

Prevajanje in tolmačenje na porokah.

Proces po navadi poteka po naslednjem vrstnem redu:

➧ na upravni enoti v Sloveniji se prijavi poroka,
➧ na prijavi poroke mora biti prisoten sodni tolmač,
➧ celoten postopek prijave poroke na upravni enoti traja največ trideset minut,
➧ pozneje se poroka opravi na za to predvidenem mestu v upravni enoti ali drugje,
➧ na poroki je prisoten sodni tolmač, ki tolmači določbe zakonodaje, pravice in dolžnosti mladoporočencev,
➧ celoten postopek ali obred poroke traja okrog ene ure do ene ure in pol.

Pri poroki torej sodni tolmač dela največ dve uri.

Banner psd tolmačenje prevodi

Prevajanje in tolmačenje pri notarju.

Pri notarju ima sodni tolmač različne vloge, vendar največkrat tolmači in prevaja gospodarsko pravo, kamor so vključeni:

➧ prevodi odsvojitve deležev,
➧ prevodi statusnih sprememb v podjetjih, družbah,
➧ prevodi prenosa lastništev in podobno,
➧ prevodi družbenih pogodb,
➧ prevodi pri ustanovitvah podjetij,
➧ prevodi sodnih listin,
➧ prevodi uradnih listin,
➧ prevodi listin, ki so jih izdali upravne enote ali državni organi.

Prevajanje in tolmačenje pri opravljanju izpitov – cestno prometni predpisi (CPP), koda A ipd.:

➧ prevajanje v izpitnih centrih za tujce,
➧ prevajanje cestno prometnih predpisov,
➧ tolmačenje v izpitnih centrih,
➧ tolmačenje cestno prometnih predpisov,
➧ tolmačenje na izpitih za pridobitev vozniškega dovoljenja.

Tolmačenje na srečanjih (delegacije, obiski tujih diplomatov, sestanki v podjetjih).

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Scroll to Top