ZAPRISEŽENI SODNI TOLMAČ ZA MAKEDONSKI, SRBSKI, SLOVENSKI IN HRVAŠKI JEZIK

zapriseženi Sodni tolmač za makedonski, srbski, slovenski in hrvaški jezik​


Dragan Šibanc, sodni tolmač
za makedonski, srbski, slovenski in hrvaški jezik, opravlja sodne prevode od leta 2001. V 20 letih si je nabral izkušnje na različnih področjih pisnega in ustnega prevajanja.

Sodna tolmačenja opravlja pred notarji, odvetniki, sodniki in institucijami, kot sta Zavod RS za zaposlovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Pisne prevode in prevode z overitvijo je v zadnjih dveh desetletjih opravljal na področju zakonodaje, in sicer je prevajal uradne dokumente, tožbe, pooblastila, potrdila o nekaznovanju, potrdila o zaposlitvi, potrdila o vpisu v različne registre, prenosih deležev (družbene pogodbe, akte, izjave), porokah in podobno. Sodni tolmač za makedonski jezik Dragan Šibanc

Za tolmačenje na dogodkih, kot so notarski zapisi, poroke in izpiti, se je treba prijaviti prej ali določiti termine. Običajno sodni tolmač opravi tudi posvet s stranko, da se na tolmačenju ujameta in da tolmač spozna področje prevajanja pred dogodkom. Preden se naročite na tolmačenje, vas lepo prosimo, če pošljete gradivo, ki se prevaja.

Gradivo bo pomagalo sodnemu tolmaču določiti potek tolmačenja in tako bo dogodek potekal brez težav. Tolmačenje na pamet je zelo zahtevno, zato bi lahko bila kakovost slabša kot običajno. Sodni tolmač za makedonski jezik

Pisne prevode lahko tolmaču prinesete v pisarno podjetja PSD v poslovni stavbi Emona v nakupovalnem središču BTC City Ljubljana ali jih pošljete na vpogled po e-pošti.

Listine lahko pošljete tudi po običajni pošti

z navedbo, naj se prevedejo v izbran jezik, in z vašim naslovom, na katerega naj se vrnejo.
Sodno prevedena besedila vam sodni tolmač vrne po pošti z odkupnino, lahko pa jih prevzamete v naši pisarni na navedeni lokaciji.

Pisne prevode sodni tolmač opravi v dogovorjenem roku. Prosimo, da sodnemu tolmaču pošljete tudi dodatna pojasnila glede prevoda, če je to potrebno.

Pisni sodni prevodi in tolmačenja so zahtevni dogodki, zato morajo stranke poslati čim več podatkov o samem dogodku ali listini.

Na primer:

 • Če gre za tožbo, ki jo bo tolmač prevedel v slovenski ali tuji jezik, je treba tolmaču dostaviti tožbo ali sodne listine, ki sodijo zraven,
  da lahko sodni tolmač opravi prevod kakovostno in da bo razumljiv.
 • Če gre za tolmačenje pri notarju, mora biti sodni tolmač seznanjen z vsemi podrobnostmi tega dogodka in listinami, ki morajo biti vnaprej prevedene (pisni prevod), na podlagi katerih se bo dogodek izvedel.
  Sodnega tolmača se lahko seznani tudi s podatki o notarju, da stopi v stik z njim in se dogovorita o poteku dogodka.

SESTAVLJANJE DOPISOV, IZJAV IN POOBLASTIL    

V PSD vam poleg sodnih prevodov sestavimo tudi enostavnejše dopise, izjave in pooblastila v slovenščini in tudi v tujem jeziku.

V zadnjih 15 letih smo strankam pomagali sestaviti enostavnejše dopise, pooblastila in izjave, ko so urejale svoje potrebe v tujini, kot so: 

 • prevzem potne listine,
 • prevzem potrdila o nekaznovanju,
 • ureditev zavarovanja za tujo osebo v matični državi, kjer ima državljanstvo, vendar tam ne prebiva za nedoločen čas,
 • pooblastitev osebe, ki ureja prenos deleža namesto lastnika, ki se ne more zglasiti v tujini pri notarju,
 • vpis na tujo univerzo, pomoč pri vpisu, predaja listin ipd.

Ponujamo vam tudi zastopanje v različnih postopkih pred uradnimi organi v tujini, z odvetnikom ali brez njega.

sodni prevodi, sodno tolmačenje, prevajanje in Tolmačenje

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Scroll to Top