Sodni prevodi so namenjeni urejanju pravnih razmerij doma in v tujini, kot so:

  • registracija podjetja,
  • poslovni izkazi ali bilance podjetij,
  • urejanje državljanstva,
  • urejanje delovnega dovoljenja,
  • vpis na na tujo univerzo ali overitev diplome iz tujine v Sloveniji,
  • drugo.

Sodno overjen prevod je uradni prevod, ki ga overi sodni tolmač in je pravno veljaven tudi v Republiki Sloveniji
(kadar se prevaja v slovenščino) ali v tujini (kadar gre za prevod v tuji jezik).

Sodne tolmače imenuje ministrstvo za pravosodje. Vsak sodni tolmač sodnemu prevodu doda svojo izjavo, žig in podpis.
S tem potrjuje, da prevod v celoti ustreza izvirniku.

Sodni prevod je uradna listina z izjavo, podpisom in žigom sodnega tolmača, ki ga je pripravil,
ter je s posebno vrvico privezan na izvirno besedilo, da sta obe besedili ob uporabi vedno skupaj.

Sodno overjen prevod osebno potrebujemo za sodno overjene prevode različnih dokumentov,
kot so spričevala, potrdila, dokazila ipd., ki jih potrebujemo za urejanje zadev v drugi državi, sodbe in tožbe,
vpise na tuje univerze in šole ipd.

V poslovnem svetu potrebujemo sodno overjene prevode pogodb in listin,
kot so pooblastila in izpiski iz registrov, ponudb, prijav na razpise itd.

Sodni prevodi so dražji od običajnih. Pripravi jih zgolj posebej usposobljen strokovnjak.

Cene so odvisne od zahtevnosti prevoda, roka in obsega besedila, običajno so podane na stran prevoda ali na število besed ali znakov.
Ministrstvo za pravosodje ima pravilnik o sodnih tolmačih, v katerem je tudi stroškovnik ali strošek sodnega prevoda na stran (1500 znakov brez presledkov). 

V podjetju PSD imamo sklenjene pogodbe s sodnimi tolmači za vsak ciljni jezik prevoda, zato vam lahko
ponudimo najugodnejše cene sodnih prevodov.

 

Sodni prevod – sodni prevodi

POTREBUJETE SODNI PREVOD?

Pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 24 24 ali pošljite sporočilo na elektronski naslov:
080 24 24
Scroll to Top