SODNI TOLMAČI

Sodni tolmači

Sodni tolmač, zaprisežen v Sloveniji, prevaja (tolmači) govorjeno ali pisano besedilo iz tujega v slovenski jezik ali obratno. Nekateri sodni tolmači z več jezikovnimi kombinacijami lahko tolmačijo tudi iz tujega v tuj jezik. Prevodi sodnega tolmača so potrebni v sodnih postopkih ali drugih primerih, ki zahtevajo uradne prevode sodnega tolmača. Sodni tolmač prevaja in tolmači na zahtevo sodišča, državnega organa, pravne ali fizične osebe.

Sodni tolmač ali sodni prevajalec sta naziva, ki sta v uporabi v Sloveniji in nekdanjih jugoslovanskih republikah. Ponekod po svetu morate poiskati celo prevajalce s certifikatom, da bi dobili sodnega ali zapriseženega tolmača. Ker je ta seznam zelo pester, priporočamo, da se pred odhodom v tujino posvetujete s strokovnjaki glede naziva in storitve, ki jo opravlja sodni tolmač.

Sodni tolmač overi prevod z žigom

Sodni tolmač overja prevode z žigom, ki mu ga uradno izdela ministrstvo za pravosodje, ima svojo številko in izkaznico, s katero se izkazuje za sodnega tolmača. S žigom potrdi točnost in kakovost prevoda ali istovetnost z izvirnikom.

Sodni tolmač overi prevod z žigom

Sodni tolmač, zaprisežen v Sloveniji, prevaja (tolmači) govorjeno ali pisano besedilo iz tujega v slovenski jezik ali obratno. Nekateri sodni tolmači z več jezikovnimi kombinacijami lahko tolmačijo tudi iz tujega v tuj jezik. Prevodi sodnega tolmača so potrebni v sodnih postopkih ali drugih primerih, ki zahtevajo uradne prevode sodnega tolmača. Sodni tolmač prevaja in tolmači na zahtevo sodišča, državnega organa, pravne ali fizične osebe.

Pravne ali fizične osebe se na sodnega tolmača obrnejo, ko potrebujejo prevode različnih listin, kot so spričevala, bilance, potrdila o nekaznovanju, rojstni listi, sklepi o dedovanju, pogodbe, izpiski iz sodnih registrov itd.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Scroll to Top