PREVAJANJE

prevajanje

Prevajanje pomeni prenos vsebine iz izvirnega v ciljni jezik. Izvirni jezik pomeni jezik, v katerem je napisano izvirno besedilo.

Ciljni jezik označuje jezik, v katerega se prevaja izvirno besedilo.
Prevajalec prenese pomen iz izvirnega v ciljni jezik tako, da izdela besedilo, ki je skladno z jezikovnimi pravili
ciljnega jezika in ustreza navodilom, prejetim ob dodelitvi prevajalskega projekta.

Med procesom prevajanja je prevajalec pozoren na terminologijo, slovnico, besedišče, slog, krajevne značilnosti, oblikovanje, ciljno skupino in namen prevoda.

Izvirno besedilo pomeni besedilo, ki ga je treba prevesti, ciljno besedilo pa končni izdelek prevajalskega procesa v ciljnem jeziku.

Preverjanje pomeni,

da prevajalec pred dokončanjem prevoda pregleda in po potrebi popravi svoj izdelek.
Pri tem preverja, ali je ohranjen izvirni pomen, da so uporabljene ključne besede,
da ni napak ter da so upoštevana strokovna in vsebinska navodila naročnika.

Pregled ustreznosti prevoda glede na dogovorjen namen, primerjavo izvirnega in ciljnega besedila ter predlaganje popravkov opravi pregledovalec.

Slednji ni ista oseba kot prevajalec ter mora imeti ustrezne sposobnosti in znanje izvirnega in ciljnega jezika.
Pregledovalec preveri, ali prevod ustreza namenu, kar vključuje primerjavo izvirnega in ciljnega besedila
glede dosledne rabe terminologije, nabora značilnosti in sloga.

Strokovni pregled pomeni pregled ustreznosti ciljnega besedila glede na dogovorjen namen
in norme obravnavanega strokovnega področja besedila ter predlaganje popravkov.

Mednarodni prevajalski standard ISO 17100 narekuje in zagotavlja ponudnikom prevajalskih storitev (LSP),
ki pridobijo certifikat ISO 17100, uporabo vseh potrebnih stopenj prevajalskega procesa.

Končnim uporabnikom storitev zagotavlja strokovno kakovost prevodov, ustrezno kakovostno voden prevajalski proces,
odlično komuniciranje z uporabnikom in strokovno poslovno vodenje prevajalskih projektov z ustrezno izobraženimi človeškimi viri.

V prevajalskem podjetju PSD smo pridobili certifikata kakovosti ISO 9001 in ISO 17100.

Prevodi ponudnika prevajalskih storitev PSD so tako rezultat večstopenjskega procesa, v katerem stalno preverjamo
kakovost prevodov ter sledimo željam in zahtevam naročnika.

Naše vodilo je uporabniku ponuditi vrhunsko kakovost prevodov ter vrsto poprodajnih storitev in dejavnosti.
Prevajamo vse jezikovne kombinacije, ponujamo revizijo, lekturo, tolmačenje na daljavo, konferenčno tolmačenje in sodno overjene prevode.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Hitra ponudba

Tolmačenje, sodni prevodi banner
prevajanje, sodni prevodi, tolmačenje,
Scroll to Top